Top Ad unit 728 × 90


Tin tức

recent

Giao nhận căn hộ chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn


Quý khách hàng mua căn hộ chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoànlà dự án hình thành trong tương lai, nghĩa là căn hộ chưa vào ở được. Vậy quy định về việc giao nhận căn hộ như thế nào?
chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn
Bảo trì tòa nhà 
Nội dung này được quy định cụ thể:
+ Điều kiện giao nhận Căn Hộ:
Sau khi Bên Mua đã hoàn thành đúng hạn các nghĩa vụ thanh toán được quy định chi tiết của Hợp Đồng và các điều kiện để bàn giao Căn Hộ theo quy định tại Hợp Đồng  đã được đáp ứng, Bên Bán sẽ bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua. Tại thời điểm bàn giao, Căn Hộ sẽ được bàn giao cho Bên Mua phù hợp với thỏa thuận của Các Bên trong Hợp Đồng.
+ Bên Bán dự kiến bàn giao Căn Hộ chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn cho Bên Mua theo đúng thời gian thỏa thuận.
Việc bàn giao Căn Hộ thực tế có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với Ngày Bàn Giao Dự Kiến được quy định tại Hợp Đồng, nhưng không được chậm hoặc sớm hơn 120 (một trăm hai mươi) ngày, kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến; Bên Bán phải có văn bản thông báo cho Bên Mua biết lý do nhanh hoặc chậm bàn giao Căn Hộ.
+ Trước ngày bàn giao thực tế Căn Hộ tối thiểu là 15 (mười lăm) ngày, Bên Bán sẽ gửi văn bản thông báo cho Bên Mua về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao Căn Hộ theo quy định tại Hợp Đồng này.
+ Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; phải sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà các bên đã thỏa thuận theo hợp đồng.
+ Vào ngày bàn giao Căn Hộ chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn theo thông báo, Bên Mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế Căn Hộ so với thỏa thuận trong Hợp Đồng, cùng với đại diện của Bên Bán đo đạc lại Diện Tích Sử Dụng thực tế Căn Hộ và ký vào biên bản bàn giao Căn Hộ.
+ Trường hợp Bên Mua hoặc người được Bên Mua ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn giao Căn Hộ theo thông báo của Bên Bán trong thời hạn tối đa 05 (năm) ngày hoặc đến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao Căn Hộ mà không có lý do chính đáng  thì kể từ ngày đến hạn bàn giao Căn Hộ theo thông báo của Bên Bán được xem như Bên Mua đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao Căn Hộ theo thực tế và Bên Bán đã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao Căn Hộ theo Hợp Đồng, Bên Mua không được quyền nêu bất cứ lý do không hợp lý nào để không nhận bàn giao Căn Hộ; việc từ chối nhận bàn giao Căn Hộ như vậy sẽ được coi là Bên Mua vi phạm Hợp Đồng và sẽ được xử lý theo quy định tại của Hợp Đồng.
+ Kể từ thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao Căn Hộ chungcư N03T6 Ngoại Giao Đoàn hoặc ngày Bên Mua được xem là đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao Căn Hộ theo quy định của hợp đồng này, Bên Mua được toàn quyền sử dụng Căn Hộ và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến Căn Hộ, kể cả trường hợp Bên Mua có sử dụng hay chưa sử dụng Căn Hộ.
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn, hotline: 0987.429.748 – 0947.732.720<iframe frameborder="0" height="520" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSZ-y6p62p-aXcopSYSOxrXcU2UHr2JU3LPM1hBDRgLFcc0Q/viewform?embedded=true" width="700">Đang tải...</iframe>


Giao nhận căn hộ chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn Reviewed by vietland24h.net on 09:36 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
DMCA.com Protection Status Chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn Chung cư Phú Mỹ Complex