Top Ad unit 728 × 90


Tin tức

recent

Nghĩa vụ của khách hàng khi mua căn hộ dự án chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn


Khách hàng khi mua căn hộ chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn ngoài quyền thì cũng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Nội dung các nghĩa vụ đấy bao gồm:
chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn
Khu đô thị ngoại giao đoàn 
+ Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền mua Căn Hộ và Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Tòa Nhà và các khoản phải trả khác (nếu có) theo thỏa thuận tại Hợp Đồng.
+ Nhận bàn giao Căn Hộ theo thỏa thuận trong Hợp Đồng.
+ Kể từ ngày bàn giao Căn Hộ chungcư N03T6 Ngoại Giao Đoàn, Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Căn Hộ đã mua (trừ các trường hợp thuộc trách nhiệm bảo đảm tính pháp việc bảo hành Căn Hộ của Bên Bán) và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các hợp đồng bảo hiểm cần thiết đối với mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến Căn Hộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của pháp luật.
+ Kể từ ngày bàn giao Căn Hộ, kể cả trường hợp Bên Mua chưa vào sử dụng Căn Hộ thì Căn Hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Tòa Nhà và Bên Mua phải tuân thủ các quy định được nêu trong bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Tòa Nhà.
+ Thanh toán các khoản thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật mà Bên Mua phải nộp như thỏa thuận của Hợp Đồng.
+ Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc... và các khoản thuế, phí khác phát sinh theo quy định do nhu cầu sử dụng của Bên Mua.
+ Thanh toán Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn và các chi phí khác theo thỏa thuận quy định của Hợp Đồng này, kể cả trường hợp Bên Mua không sử dụng Căn Hộ đã mua.
+ Chấp hành các quy định của Quy chế quản lý sử dụng Tòa Nhà do Bộ Xây dựng ban hành và bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Tòa Nhà đính kèm theo Hợp Đồng.
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà trong việc bảo trì, quản lý vận hành Tòa Nhà.
+ Sử dụng Căn Hộ đúng mục đích để ở theo quy định của Luật Nhà ở và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng.
+ Nộp phạt vi phạm Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Bán khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy định trong hợp đồng  hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
+ Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng Tòa Nhà.
+ Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc nhận bàn giao Căn Hộ chungcư N03T6 Ngoại Giao Đoàn theo quy định của Hợp Đồng.
+ Trước khi Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua, Bên Mua sẽ không có quyền ra vào hoặc cư trú hoặc sử dụng Căn Hộ nếu không được Bên Bán đồng ý trước bằng văn bản.
+ Tôn trọng và không thực hiện bất kì hành vi nào gây ảnh hưởng đến quyền sở hữu và hoạt động kinh doanh của Bên Bán trong Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán.
+ Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật trong trường hợp làm hỏng hóc, thiệt hại đối với Phần Diện Tích và thiết bị thuộc Phần Sở Hữu Chung.
+ Phải nhận bàn giao Căn Hộ chungcư N03T6 Ngoại Giao Đoàn  trong trường hợp Bên Bán hoàn thành và bàn giao Căn Hộ sớm hơn theo quy định cụ thể của Hợp Đồng này và tuân thủ nghĩa vụ tương ứng theo thời gian bàn giao Căn Hộ thực tế.
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ, văn phòng bán hàng dự án chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn, hotline: 0987.429.748 – 0947.732.720<iframe frameborder="0" height="520" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSZ-y6p62p-aXcopSYSOxrXcU2UHr2JU3LPM1hBDRgLFcc0Q/viewform?embedded=true" width="700">Đang tải...</iframe>


Nghĩa vụ của khách hàng khi mua căn hộ dự án chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn Reviewed by vietland24h.net on 09:27 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
DMCA.com Protection Status Chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn Chung cư Phú Mỹ Complex