Top Ad unit 728 × 90


Tin tức

recent

Việc thành lập ban quản trị tòa nhà có gì đáng lưu ý


Một trong những vấn đề rất quan trọng khi vận hành một dự án nhà ở là phần ban quản trị, họ là ai?, vai trò gì và quy định như thế nào? Cùng với chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn tìm hiểu để quý khách hàng nắm bắt.
chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn
Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn 

Ban quản trị là tổ chức do Hội nghị tòa nhà bầu ra, bao gồm đại diện chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu khác và đại diện chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà.
- Việc thành lập được quy định:
+ Trong vòng mười hai tháng kể từ ngày căn hộ được bàn giao và nghiệm thu để đi vào hoạt động và ít nhất 50% số căn hộ trong tòa nhà đã được bán, chủ đầu tư phải triệu tập hội nghị những chủ sở hữu căn hộ để thành lập ban quản trị và bầu cử chủ tịch ban quản trị, ban quản trị gồm có tối đa 05 người, trong đó:
+ Chủ sở hữu căn hộ vào từng thời điểm sẽ biểu quyết bầu chọn theo hình thức bỏ phiếu kín tối đa 02 người đại diện để làm đại diện cho mình trong ban quản trị.
+ Chủ đầu tư tùy vào từng thời điểm sẽ chỉ định tối đa 02 người đại diện để làm đại diện cho mình trong ban quản trị,
+ Doanh nghiệp quản lý vận hành chỉ định tối đa 01 người đại diện để làm đại diện cho mình trong ban quản trị chung cư N03T6 ngoại giao đoàn
- Nhiệm kỳ hoạt động của ban quản trị tối đa 03 năm kể từ ngày được UBND cấp quận ký quyết định công nhận. Ban quản trị gồm có chủ tịch và hai phó chủ tịch. Ít nhất một phó chủ tịch là người đại diện của chủ đầu tư hoặc người đại diện của doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà.
Việc vận hành đúng theo chức năng của ban quản trị chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn sẽ đảm bảo thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của cư dân, ban quản lý và chủ đầu tư tòa nhà.
Chúng tôi sẽ cung cấp them thông tin để quý khách hàng biết các quy định ngay từ khi tìm hiểu mua căn hộ chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn.
Chi tiết vui long liên hệ văn phòng bán hàng chung cư N03T6 hotline: 0987.429.748

Trang tin cập nhật thông tin chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

Việc thành lập ban quản trị tòa nhà có gì đáng lưu ý Reviewed by vietland24h.net on 06:58 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
DMCA.com Protection Status Chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn Chung cư Phú Mỹ Complex