Top Ad unit 728 × 90


Tin tức

recent

Hoạt động bảo trì nhà chung cư được quy định như thế nào?


Trong cuộc sống mỗi hộ gia đình dù là nhà riêng lẻ hay nhà chung cư thì để duy trì tốt chất lượng của căn nhà đều phải tiến hành bảo trì. Đối với nhà chung cư do nhiều chủ sở hữu, nhiều hạng mục thuộc khu vực chung hoặc việc sửa chữa căn hộ nhà mình sẽ ảnh hưởng đến nhà khác nên hoạt động bảo trì được quy định rõ trong luật, văn bản hướng dẫn dưới luật.
Căn cứ pháp lý:
Điểm 11 Điều 3; Điều 107 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014
Điều 11 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây Dựng).
Cụ thể:
Thông tin tham khảo: 


Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn
Hoạt động bảo trì của chung cư 
Điều 3 Luật Nhà ở 2014 có giải thích về nghĩa của “bảo trì”:
“11. Bảo trì nhà ở là việc duy tu, bảo dưỡng nhà ở theo định kỳ và sửa chữa khi có hư hỏng nhằm duy trì chất lượng nhà ở”.
Điều 107 Luật Nhà ở 2014 đi vào chi tiết nội dung:
“1. Bảo trì nhà chung cư bao gồm bảo trì phần sở hữu riêng và bảo trì phần sở hữu chung. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.
2. Việc đóng góp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thực hiện theo quy định tại Điều 108 của Luật này; việc sử dụng kinh phí bảo trì phân sở hữu chung có nhiều chủ sở hữu được thực hiện theo quy định tại Điều 109 của Luật này.”
3. Nội dung bảo trì, quy trình bảo trì và việc quản lý hồ sơ bảo trì nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Điều 11. trong quy Chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định:
“1. Hoạt động bảo trì nhà chung cư bao gồm việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn phần xây dựng nhà chung cư; kiểm tra, duy trì hệ thống an toan phòng cháy, chữa cháy; thay thế các linh kiện hoặc các thiết bị sử dụng chung của tòa nhà, cụm nhà chung cư.
2. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này.
Trường hợp có hư hỏng phần sở hữu riêng mà ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác thì chủ sở hữu có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó, nếu chủ sở hữu không thực hiện sửa chữa thid dơn vị quản lý vận hành hoặc người được giao quản lý nhà chung cư được tạm ngừng hoặc đề nghị đơn vị cung cấp dịch vụ tạm ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước sinh hoạt đối với phần sở hữu riêng này; trường hợp có hư hỏng phần sở hữu chung trong khu vực thuộc sở hữu riêng thì chủ sở hữu phần sở hữu riêng có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, đơn vị thi công sửa chữa các hư hỏng này.
3. Việc bảo trì phần xây dựng nhà chung cư phải do đơn vị có năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện; việc bảo trì các hệ thống thiết bị của nhà chung cư phải do đơn vị có năng lực tương ứng với công việc bảo trì thực hiện. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có năng lực bảo trì thì có thể thuê đơn vị này thực hiện bảo trì.
4. Trong thời gian chưa tổ chức họp hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư được thực hiện theo quy trình quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.
5. Sau khi đã tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu phải thực hiện theo quy trình bảo trì quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 5 của Quy chế này và kế hoạch bảo trì hàng năm do hội nghị nhà chung cư thông qua theo quy định của Quy chế này; trường hợp có hư hỏng đột xuất hoặc hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn thì ban quản trị nhà chung cư quyết định việc bảo trì theo quy định của Quy chế này và pháp luật có liên quan nhưng phải báo cáo hội nghị nhà chung cư tại cuộc họp gần nhất.
6. Việc thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III của quy chế này.”
Toàn bộ những vấn đề này sẽ được các chủ đầu tư cụ thể trong điều khoản của hợp đồng mua bán ký với khách hàng. Nhưng việc diễn giải sẽ không cặn kẽ được đầy đủ các nguồn luật như thế này.
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin đến quý khách hàng để quý khách hàng hiểu ngay tại gốc của vấn đề.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng bán hàng chung cưN03T6 Ngoại Giao Đoàn, hotline: 0987.429.748Hoạt động bảo trì nhà chung cư được quy định như thế nào? Reviewed by vietland24h.net on 07:57 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
DMCA.com Protection Status Chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn Chung cư Phú Mỹ Complex