Top Ad unit 728 × 90


Tin tức

recent

"Hội nghị nhà chung cư" Khách hàng mua nhà cần phải biết!


Đối với quý khách hàng mua căn hộ chung cư sẽ có những đặc thù rất khác so với các dạng bất động sản khác. Nó gồm nhiều giai đoạn khác nhau, từ giai đoạn đang xây dựng, giai đoạn đầu vận hành và chỉ bắt đầu ổn định dần khi tòa nhà đó tổ chức được hội nghị nhà chung cư. Hội nghị nhà chung cư có nhiều hội nghị, hội nghị lần đầu của nhà chung cư, hội nghị bất thường, hội nghị thường niên….Các vấn đề này được quy định rất rõ trong luật, trong đó có các quy định chung về hội nghị nhà chung cư. Chúng tôi xin gửi đến trích dẫn các điều luật này để quý khách hàng tham khảo, làm hành trang để quý khách hàng biết, thực hiện quyền lợi của mình.
Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn
Hội nghị nhà chung cư của một tòa trong khu Ngoại Giao Đoàn 
Thông tin tham khảo: 

Căn cứ pháp lý:  
Điều 102 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014
Điều 12 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây Dựng).
Cụ thể: Điều 102 Luật nhà ở 2014:
“1. Hội nghị nhà chung cư (CC) là hội nghị của các chủ sở hữu (sh), người sử dụng nhà CC nếu chủ sh nhà CC không tham dự.
2. Hội nghị nhà CC được tổ chức họp để quyết định các nội dung quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều này khi có đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà CC do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
3. Đối với nhà CC có nhiều sh thì Hội nghị nhà CC được tổ chức họp để quyết định các vấn đề sau đây:
a. Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị nhà CC; thông qua, bổ sung, sửa đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà CC;
b. Thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà CC; quyết định mức phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ hoạt động của Ban quản trị;
c. Thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà CC theo quy định tại Điều 106 của Luật này và việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sh chung của nhà CC;
d. Quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà CC trong trường hợp chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà CC hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận hành hoặc tham gia quản lý vận hành nhưng không đáp ứng được các yêu cầu như đã thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với Ban quản trị nhà CC;
đ. Thông qua báo cáo về hoạt động quản lý vận hành, hoạt động bảo trì phần sở hữu chung của nhà CC;
e. Quyết định các nội dung khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà CC.
4. Đối với nhà CC có một chủ sh thì Hội nghị nhà CC được tổ chức họp để quyết định các vấn đề quy định tại các điểm a, b và e khoản 3 Điều này.
5. Mọi quyết định của Hội nghị nhà CC về các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều này được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu, được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên chủ trì cuộc họp và thư ký cuộc họp Hội nghị nhà CC.”
Điều 12. Trong Quy chế quản lý nhà chung cư có quy định:
“1. Đối với nhà CC có một chủ SH thì hội nghị nhà CC là hội nghị của đại diện chủ SH và người sử dụng nhà CC.
2. Đối với nhà CC có nhiều chủ SH thì hội nghị nhà CC là hội nghị của đại diện các chủ sở hữu căn hộ hoặc người đang sử dụng nếu chủ SH không tham dự (bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà CC nhưng chưa thanh toán hết tiền cho chủ đầu tư, trừ trường hợp thuộc diện chấm dứt hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ).
3. Hội nghị nhà CC có quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà SH theo quy định tại Điều 102 của Luật Nhà ở và quy định tại Quy chế này.”
Hội nghị nhà chung cư là một trong những dấu mốc rất quan trọng đối với mỗi dự án. Vừa thể hiện được độ phủ của cư dân, đồng thời cũng dấu mốc về pháp lý thể hiện được đầy đủ quyền làm chủ của mình tại tòa nhà.
Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn là một trong những dự án mới của khu đô thị này, các cộng đồng dân cư của tòa nhà khác khác đã đi vào hoạt động từ lâu sẽ là kinh nghiệm quý báu cho cư dân tòa nhà tham khảo bên cạnh quy định của pháp luật.
Mọi vấn đề quý khách hàng quan tâm xin vui lòng liên hệ Văn phòng bán hàng dự án chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn. Hotline: 0987.429.748


"Hội nghị nhà chung cư" Khách hàng mua nhà cần phải biết! Reviewed by vietland24h.net on 09:48 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
DMCA.com Protection Status Chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn Chung cư Phú Mỹ Complex