Top Ad unit 728 × 90


Tin tức

recent

Danh sách căn hộ chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

Hiện tại dự án chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn đã được chính thức mở bán, quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại 0987.429.748 để đăng ký mua và được tư vấn các thủ tục mua căn hộ.

Tìm hiểu thêm: Thông tin tổng quan dự án chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

STT

KÝ HIỆU CĂN HỘ

DIỆN TÍCH

HƯỚNG CỬA CHÍNH

HƯỚNG BAN CÔNG

GHI CHÚ TÊN GỌI CĂN HỘ

1

501

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 501 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

2

502

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 502 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

3

503

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 503 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

4

504

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 504 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

5

505

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 505 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

6

506

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 506 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

7

507

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 507 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

8

508

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 508 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

9

509

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 509 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

10

510

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 510 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

11

601

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 601 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

12

602

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 602 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

13

603

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 603 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

14

604

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 604 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

15

605

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 605 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

16

606

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 606 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

17

607

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 607 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

18

608

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 608 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

19

609

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 609 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

20

610

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 610 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

21

701

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 701 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

22

702

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 702 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

23

703

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 703 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

24

704

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 704 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

25

705

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 705 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

26

706

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 706 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

27

707

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 707 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

28

708

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 708 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

29

709

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 709 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

30

710

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 710 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

31

801

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 801 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

32

802

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 802 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

33

803

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 803 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

34

804

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 804 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

35

805

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 805 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

36

806

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 806 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

37

807

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 807 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

38

808

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 808 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

39

809

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 809 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

40

810

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 810 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

41

901

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 901 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

42

902

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 902 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

43

903

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 903 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

44

904

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 904 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

45

905

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 905 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

46

906

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 906 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

47

907

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 907 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

48

908

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 908 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

49

909

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 909 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

50

910

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 910 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

51

1001

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1001 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

52

1002

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1002 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

53

1003

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1003 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

54

1004

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1004 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

55

1005

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1005 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

56

1006

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1006 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

57

1007

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1007 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

58

1008

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1008 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

59

1009

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1009 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

60

1010

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1010 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

61

1101

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1101 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

62

1102

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1102 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

63

1103

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1103 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

64

1104

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1104 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

65

1105

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1105 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

66

1106

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1106 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

67

1107

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1107 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

68

1108

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1108 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

69

1109

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1109 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

70

1110

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1110 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

71

1201

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1201 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

72

1202

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1202 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

73

1203

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1203 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

74

1204

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1204 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

75

1205

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1205 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

76

1206

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1206 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

77

1207

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1207 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

78

1208

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1208 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

79

1209

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1209 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

80

1210

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1210 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

81

12A01

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 12A01 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

82

12A02

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 12A02 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

83

12A03

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 12A03 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

84

12A04

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 12A04 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

85

12A05

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 12A05 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

86

12A06

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 12A06 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

87

12A07

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 12A07 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

88

12A08

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 12A08 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

89

12A09

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 12A09 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

90

12A10

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 12A10 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

91

1401

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1401 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

92

1402

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1402 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

93

1403

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1403 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

94

1404

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1404 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

95

1405

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1405 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

96

1406

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1406 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

97

1407

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1407 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

98

1408

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1408 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

99

1409

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1409 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

100

1410

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1410 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

101

1501

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1501 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

102

1502

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1502 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

103

1503

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1503 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

104

1504

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1504 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

105

1505

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1505 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

106

1506

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1506 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

107

1507

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1507 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

108

1508

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1508 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

109

1509

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1509 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

110

1510

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1510 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

111

1601

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1601 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

112

1602

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1602 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

113

1603

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1603 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

114

1604

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1604 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

115

1605

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1605 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

116

1606

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1606 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

117

1607

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1607 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

118

1608

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1608 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

119

1609

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1609 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

120

1610

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1610 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

121

1701

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1701 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

122

1702

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1702 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

123

1703

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1703 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

124

1704

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1704 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

125

1705

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1705 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

126

1706

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1706 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

127

1707

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1707 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

128

1708

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1708 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

129

1709

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1709 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

130

1710

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1710 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

131

1801

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1801 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

132

1802

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1802 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

133

1803

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1803 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

134

1804

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1804 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

135

1805

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1805 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

136

1806

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1806 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

137

1807

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1807 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

138

1808

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1808 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

139

1809

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1809 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

140

1810

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1810 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

141

1901

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1901 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

142

1902

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1902 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

143

1903

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1903 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

144

1904

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1904 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

145

1905

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 1905 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

146

1906

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1906 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

147

1907

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1907 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

148

1908

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1908 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

149

1909

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1909 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

150

1910

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 1910 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

151

2001

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 2001 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

152

2002

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 2002 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

153

2003

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 2003 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

154

2004

121,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 2004 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

155

2005

134,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 2005 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

156

2006

135,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 2006 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

157

2007

73,3

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 2007 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

158

2008

134,0

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 2008 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

159

2009

121

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 2009 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

160

2010

134

Chính Bắc

Chính Nam

Căn 2010 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

161

2101

135,0

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 2101 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

162

2102

73,3

Chính Nam

Chính Bắc

Căn 2102 Chung cư N03T6 Ngoại Giao Đoàn

163

2103